GUHUZA IBITSINA UBWA MBERE IV

Hari ubwo mutasohora ari ubwa mbere.Cyangwa hagasohora umugabo gusa kuko akenshi ku nshuro ya mbere umuhungu cyangwa umugabo akunze gushora vuba.Umugore we ntapfa gusohora gutyo iyo ari ubwa mbere ngo nuko imboro yamwinjiyemo cyane cyane ko rimwe na rimwe aba anababara,n’abamenyereye guswera ntibapfa guhaza umugore badakoresheje gukinisha rugongo n’ubundi buryo.Ariko hari ubwo mwese mwasohora byaterwa nuko mwasanganye mumeze.Uko byabagendekera kose icyangombwa ni ukumenya ko ari ku nshuro ya mbere mubikoze ntimutegerezanyeho ibitangaza kuko nta n’umwana ujya mu ishuri uyu munsi ngo atahane diplome.Iyanjye yantwaye imyaka myinshi.

Turangije umuhango!

-Kuramo imboro witonze,

– kuramo akagakingirizo ukajugunye muri WC.

Hari ubwo agakingirizo gashobora kugucika kakaburira mu gituba cy’umugore.Kora mu gituba witonze bigere aho ukoze ku kantu kameze nk’impeta, gafate ugakuremo neza ku buryo nta masohoro akumeneka mu gituba.

Niba ukeka ko amasohoro yaba yakumenetsemo ihutire kwa muganga ufite ibinini byo kudasama, kandi wipimishe indwara zifatira mu myanya ndangabitsina.

Ni byiza guhita mujya kunyara nyuma yo guhuza ibitsina cyane cyane ku bakobwa kuko umwinjiriro w’igituba n’aho umugore anyarira biregeranye ku buryo za bagiteri
zishobora kwinjirira mu mwanya umugore anyariramo akaba yakwandura indwara ifatira mu myanya yo kunyariramo.

Nyuma Yo Kubikora

Nyuma yo guhuza ibitsina bwa mbere ushobora kumva ushimishijwe no kuba wabikoze, ushobora kumva se wiyandaritse cyangwa utazi uko umeze,ushobora no kumva bikurenze.

Bwira umukunzi wawe uko wumva umerewe n’icyo wumva ukeneye kugira ngo utuze. Mushobora gukenera gutemberana, gufatana mu maboko n’ibindi.

Guhuza ibitsina n’undi muntu bishobora guhindura imibanire yawe n’umukunzi wawe mu gihe gito cyangwa kirekire kuko hari byinshi muba mwavumburanyeho mutari muziranyeho cyangwa nyuma yo guhuza ibitsina mugasanga ibyo mwabonye atari byo mwari mutegereje.Ni byiza gukomeza kubiganiraho kugira ngo musobanurirane ibidasobanutse.

Jya umenya kuvuga umenye no kumva mugenzi wawe.

-Wasanga muzakomeza kuba abakunzi cyangwa inshuti zisanzwe ugomba gukomeza guha agaciro no kubaha uwo mwabikoranye bwa mbere.

Gira umuntu wizeye wakugirira akamaro wo mu muryango ubwira ibyakubayeho kugira ngo nugira ibibazo azagufashe.Ntuzabwire isi yose ko wagaciye bashobora gutangira kugucira imanza kuko baba batazi uburyo wageze igihe cyo kubikora.

Igihe watangiye guhuza ibitsina jya ugira akamenyero ko kwipisha indwara z’ibitsina kwa muganga,ukoreshe agakingirizo kandi umenye guhitamo umuti ukurinda gusama ukubereye.

Guhuza ibitsina ubwa mbere ntibivuga ko ugomba guhora ubikora n’uwo mwabikoranye,biterwa nuko ubibona ubwawe nuko umukunzi wawe abitekereza.

Guhuza ibitsina bwa mbere n’imwe mu ntera zikomeye mu buzima bw’umuntu.Nuko rero shimishwa nabyo ariko umenye ko ibyo ukora byose ugomba kurinda ubuzima bwawe.

One thought on “GUHUZA IBITSINA UBWA MBERE IV”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s