IBITEKEREZO KU KUNYAZA

MBESE UMUMUGORE WANJYE/INSHUTI YANJYE Y’UMUKOBWA BASHOBORA KUNYARA?

Mbere na mbere wowe muhungu cyangwa mugabo banza ubwawe wikure mu mutwe ko umugore atanyara. Wemere ko anyara kandi ko niba atanyara azanyara nimumara kubimenyera no kubigerageza inshuro nyinshi kandi wige kunyaza kuko umugore ntapfa kunyara aranyazwa.Umugore na we agomba kwikuramo atanyara.Iyo utangiye uvuga ko utanyara bishobora gutuma bikugora kunyara, iby’igitsina n’ibintu bikorerwa mu bwonko. Urage rero wigenzura mu mitekerereze kuko uko umuntu yitekereza ni ko aba ari.

ICYITONDERWA

Guswera no kunyaza ntabwo byoroshye nko kubivuga mu rurimi.Ni ngombwa kumenya kubikora kugira ngo ushimishanye n’uwo mubikorana,iyo bidashobotse ashobora kujya kubihiga aho akeka ko yabibona, umubano ukaba wakwangirika kubera ubuswa.Mbere yo guswera no kunyaza mugomba kubanza mukitegura ,mukaganira neza,mugakuraho inzitizi izo ari zo zose zatuma mudakundana cyane ku buryo mwimariranamo kuko ‘ijambo ribi rivana imboro mu gituba’.

Mugabo ugomba kwereka umugore ko umukunda,ukamushimashima,ukamusoma,ushobora no kumubwira mbere y’igihe ko wifuza imibonano umubiri we ukaba witegura kukwakira.Uswerwa nawe akerekana ko ashimishijwe n’ibyo arimo,akanyongera umugabo, ukamukorakora.

Iyo guswerana byateguwe neza, nta kabuza biraryoha kuko ushaka umushaka asanga umweko woroshye ushaka umushaka asanga umweko woroshye’. Naho ubundi nugenda ugafata umugore wawe cyangwa inshuti yawe y’umukobwa ugahita ugarika ugatangira guhonda imboro kuri rugongo utamuteguje ngo ni uko wabisomye ushobora kumugirira nabi utabishakaga. Umubiri ufite uko witwara tugomba kubyubaha.

ITANGAZO:guswera no kunyaza ni byiza ariko uramenye uwo mu bikorana ni nde.Birabujijwe rwose kunyaza indayi kuko ushobora kubyanduriramo SIDA n’izindi ndwara z’ibitsina

14 thoughts on “IBITEKEREZO KU KUNYAZA”

  1. urakoze ariko niyo waba wambaye condom amazi agatarukira kuri wowe cyane iyo wogoshe insya ushobora kwandura rero si byiza kunyaza indaya kuberako ariya mazi aba arimo virus iyo nawe ayifite

  2. Nfite umuntu tubana buriuko tugiye gukorana imibonano atangira gushaka impanvu yatuma tuvugana nabi kugirango tubireke mumpe inama

  3. najyendashakakunyaza umukobwa akemeranimbawifuzakubawanyarahamagala.0730258035.wowemamagaratubirangizekuwubishaka.pfite .imboro ipima.santimetero.2nibicyebitato

  4. Ndibaza ko jye iyo umugabo wanjye atangiye gukubita imboro kuri rugongo mbabara cyane bigatuma mpita numva ntabishaka kdi twabikora yinjije imboro mu gituba imbere nkanyara nkamarayo byaba biterwa n’iki?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s