POSISIYO GUHENESHA

Iyi position itandukanye no guswera mu kibuno Muri ino position,umugabo yinjiza imboro mu igituba aturutse inyuma.

Babikora bate?

-Umugore arapfukama akinshingikiriza amaboko,umugabo nawe akamupfukama inyuma akamusobeka imboro mu igituba.Bituma imboro ishobora kugera kure mu igituba cy’umugore.

-Umugore ashobora guhena yishingikirije ikintu nk’urukuta,intebe,inkingi,n’ibindi,umugabo akamuhagarara inyuma akamwinjiza imboro mu gituba.

-bashobora no kubikora baryamye,umugore imbere,umugabo akamwinjirira inyuma.

Iyi position iraryoha cyane kuko yemerera umugabo gukaresa ikibuno cy’umugore,amabere,rugongo n’ahandi kugira ngo aryohereze umugore we,ashobora no kumusoma mu mugongo,anitegereza uko yariboye.Baba begeranye cyane bikabashimisha.

UBUNDI BURYO BWO GUHENESHA

Umugore aryama yubitse inda,umugabo akamushyira imboro mu gituba akamuryama hejuru yishingikirije amaboko ye.

1 thought on “POSISIYO GUHENESHA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s