Posisiyo ya Missiyoneri-UMUGABO HEJURU


Abamisiyoneri baje bigisha ko umugore agomba kujya hasi umugabo akajya hejuru, ngo niko Imana ibishaka! Ngo naho izindi positions ni ubunyamanswa!Iyi position abantu benshi barayikunda kuko

*ntivunanye
*ituma imibiri ikoranaho
*ituma imboro igera kure mu gituba
*abantu bashobora gufatana bagasomana

Babigenza bate?

*Umugore aryama agaramye, akegura amavi ye agatambikiza,agafungura igituba cye. Umugabo ashobora kuryama hejuru y’umugore niba bitavuna umugore cyangwa akishingikiriza amavi ye cyangwa amaboko

*Umugore ashobora kuzengurutsa amaguru ye umugabo mu mugongo,cyangwa akayazamura akayishyira ku rutugu rw’umugabo.Uko amaguru y’umugore azamuka cyane ni nako imboro irushaho kumwinjiramo cyane mu igituba.

Umugore, kubera ko amaboko ye aba abohotse ashobora gutangira gukaresa umugabo cyangwa agatangira kwikinisha kuri rugongo.

*Ni position nziza kuko baba barebana,basomana,bakaresanya.

*Hari abagore badakunda ino position kuko ituma abagabo babacumita bakageza kure.

2 thoughts on “Posisiyo ya Missiyoneri-UMUGABO HEJURU”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s