IBIKINISHO BY’IMBORO N’IGITUBA

Usibye imibiri y’abantu mu guhuza ibitsina,ikindi cyose ushobora gukoresha ngo ushimishwe n’igitsina hadakoreshejwe imboro,igituba,umunwa(usomana ku munwa,usoma mu igituba cyangwa usoma  imboro),ururimi,innyo n’ibindi bice by’umubiri;byitwa ibikinisho by’igitsina.
Igikinisho cy’igitsina ni ikintu cyose ukoresha kitari igice cy’umubiri w’igitsina ngo ushimishwe n’igitsina.Ushobora gukoresha ibikinisho by’igitsina mu guswerana bisanzwe cyangwa uri wenyine urimo Kwikinisha.

4 thoughts on “IBIKINISHO BY’IMBORO N’IGITUBA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s